5 osé souvislé obrábění

Obrábění pomocí souvislých (nebo také kontinuálních) 5 os umožňuje současný pohyb lineárních i rotačních os obráběcího stroje. Podle kinematiky stroje získáváme v NC programu kromě lineárních os X, Y, Z ještě rotační osy A, B, C.
Díky 5 osému souvislému obrábění jsme schopni obrábět tvary, které jsou v podkosu (nelze je obrobit ve 3 osách) bez nutnosti měnit upnutí obrobku v obráběcím stroji nebo měnit nulový bod obrábění. Osa nástroje se plynule může měnit tak, abychom vždy dosáhli obrobení celého tvaru při zachování požadované kvality povrchu. Také díky vyklonění nástroje lze zkrátit jeho vyložení, což vede k lepší kvalitě povrchu a prodloužení životnosti nástroje.

Novinky a aktuality

Hypoid

19. červenec 2013

Výrova kuželových kol

24. červenec 2014