3 osé obrábění

3 osé obrábění je určeno pro 3D frézování forem, zápustek, lisovacích nástrojů a tvarově složitých součástí. Sada operací umožňujících hrubování, zbytkové hrubování a dokončování pokrývá komplexně problematiku tvarového frézování. Dokončovací strategie dovolují oddělené obrábění strmých a mělkých oblastí. Definice výsledné kvality povrchu pro zadání kroku řádkování zefektivní výpočet drah nástroje.

Novinky a aktuality

Víko pro 4WD Buggy

22. květen 2013