4 osé souvislé obrábění

Tato metoda frézování se používá u frézovacích center, která mají pouze jednu osu rotační a nelze tedy u nich využít plného 5 osého frézování. U této metody lze využít i děličku, která umožňuje souvislý pohyb.
Stroj má jednu osu rotační. Podle toho, zda se otáčí kolem osy X, Y, případně i méně zvykle Z se osy označují A, B,  případně C. V ukázce, která slouží pro vysvětlení této metody, používáme stroj Haas VF2 SSYT s rotační osou A, tedy osou, která se otáčí kolem osy X. Osa nástroje je vždy shodná s osou Z. U čtyř osého souvislého frézovacího centra lze v jednom řádku nc programu vždy pohybovat všemi čtyřmi osami současně, tedy X, Y, Z, A.