4 osé indexované obrábění

Frézování za využití 4. osy coby například děličky je poměrně běžnou praxí. Díky děličce pak na běžné tří osé frézce získáváme osu navíc, kterou lze využít například při polohování. Díky děličce jsme tedy schopni kus otáčet a postupně frézovat z více úhlů. V případě indexovaní se využívá 4. osy pouze při natáčení. Kus se natočí do požadované polohy, zafixuje se a probíhá standardní 3 osé či 2 osé frézování.